Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του EvTh / Articles of biblical interest in the current issue of EvTh

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Evangelische Theologie 72:3 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Winfried Thiel, "Das Lied von der missratenen Lieblingspflanzung : Erwägungen zum Weinberglied Jesaja 5,1-7", 165-173 
To λεγόμενο Άσμα του Αμπελώνος στο Ησ 5, 1-7 είναι μια ποιητική σύνθεση με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Η ρητορική διαμόρφωση του λόγου έχει ως στόχο τους πραγματικούς ακροατές τους και παραπέμπει στο προφορικό κήρυγμα του προφήτη και μάλιστα σε εκείνο των πρώτων χρόνων της δράσης του. Εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αυτό το κείμενο ελκύει την προσοχή του ερμηνευτή, ο οποίος στρέφει το ενδιαφέρον του στο προφορικό προφητικό κήρυγμα. 
 
Alexandra Grund, "'Schmähungen der dich Schmähenden sind auf mich gefallen' : kulturanthropologische und sozialpsychologische Aspekte von Ehre und Scham in Ps 69", 174-19
Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου εξετάζει τον Ψα 69 υπό το πρίσμα του δίπολου τιμή - αισχύνη, το οποίο διαδραμάτιζε ως γνωστόν σημαντικό ρόλο στους πολιτισμούς της αρχαίας Μεσογείου. Η δημόσια προσβολή σε αυτές τις κουλτούρες σήμαινε ουσιαστικά εξόντωση του άλλου, για αυτό το λόγο τέτοιες πρακτικές καταδικάζονται στην ηθική του Ισραήλ και κυρίως στα ραβινικά κείμενα. 

René Bloch, "Gute Zeiten für die Septuaginta : zur erstmaligen Übersetzung ins Deutsche", 214-219 
Η συγγραφέας παρουσιάζει την πρώτη μετάφραση στα γερμανική του ελληνικού κειμένου της Π.Δ., γνωστού και ως μετάφρασης των Ο΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: