Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Studia Theologica / An article of biblical interest in the current issue of Studia Theologica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Studia Theologica 66:1 (2012) δημοσιεύεται το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Paula Fredriksen, "Jesus the Jewish Christ", 3-19

Δεν υπάρχουν σχόλια: