Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Oι ανασκαφές στο Tell es-Safi/Gath / Tell es-Safi/Gath Excavations

Στο επίσημο ιστολόγιο των ανασκαφών στο Tell es-Safi/Gath έχει αναρτηθεί μία σύντομη έκθεση του έργου και των ευρημάτων του έτους 2012.
Για να τη διαβάσετε, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Tell es-Safi/Gath Excavations

Δεν υπάρχουν σχόλια: