Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Bιβλικά χωρία σε ελληνικές ιουδαϊκές και χριστιανικές επιγραφές / Biblical citations in Greek Jewish and Christian inscriptions

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation φιλοξενείται ένα ακόμη σύντομο κείμενό μου σχετικά με τα βιβλικά χωρία σε ελληνικές επιγραφές Ιουδαίων και Χριστιανών. Πρόκειται για μία σύντομη εκδοχή μίας εκτενέστερης μελέτης που δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο των Don Wiebe – Panayotis Pachis (eds.), Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences. Essays in Honour of Luther H. Martin, Barbounakis Publications, Thessaloniki 2010, σσ. 459-478

Για να διαβάσετε το κείμενο, επιλέξτε τον παρακάτω τίτλο:

Ekaterini G. Tsalampouni, "Biblical Citations in Greek, Jewish, and Christian Inscriptions of the Graeco-Roman World"

Δεν υπάρχουν σχόλια: