Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Οι λατρείες στα πλοία του ελληνορωμαϊκού κόσμου / Cults on the ships of the Graeco-Roman world

Οι λατρείες του ελληνορωμαϊκού κόσμου αφορούν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δράσης και ζωής. Η μεταπτυχιακή εργασία της Carrie E. Atkins (Texas A&M University, 2010) αξιοποιεί τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία βρέθηκαν σε πλοία του αρχαίου κόσμου και συζητά τις λατρευτικές πρακτικές των ανθρώπων που ταξίδευαν στα πλοία εκείνης εποχής. 

Για να διαβάσετε ή να καταφορτώσετε την εργασία της πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: