Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Frederick W. Danker (1920 - +2012)

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism πληροφορηθήκαμε το θλιβερό νέο της εκδημίας του γνωστού καθηγητή της Καινής Διαθήκης Frederick W. Danker (1920-2012).O Danker διετέλεσε καθηγητής της Κ.Δ. στο Concordia Seminary, Christ Seminary-Seminex και στη Lutheran School of Theology του Chicago, μέχρι τη συνταξιοδότησή του στα 1988. Θεωρείται κορυφή στο χώρο της λεξοκογαφίας της Καινής Διαθήκης. Σημαντικότερο έργο του είναι το A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3d ed., Chicago/London: University of Chicago Press, 2000, γνωστό και ως BDAG.  To τελευταίο του έργο είναι μία συντομότερη εκδοχή αυτού του λεξικού, το Concise Greek-English Lexicon of the New Testament (2009). Σημαντικό ωστόσο έργο, αν και δεν αναφέρεται συχνά, είναι το Benefactor: Epigraphic Study of a Graeco-Roman and New Testament Semantic Field (1982).

Δεν υπάρχουν σχόλια: