Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

EABS/SBL Last Call of Papers (Amsterdam July 2012)

Στις 1 Φεβρουαρίου τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων και αιτήσεων συμμετοχής με εισήγηση στην ερευνητική μου ομάδα "Graeco-Roman Society and the New Testament" στην European Association of Biblical Studies. Φέτος το συνέδριο της εταιρίας διοργανώνεται από κοινού με την SBL στο Άμστερνταμ (22-26 Ιουλίου):

Description: The research group will focus a) on various aspects of the social life of the Graeco-Roman world (e.g. household networks and religion, kinship, friendship and other relationships, slavery, prostitution, social and geographical mobility, social groups, everyday life in Graeco-Roman cities etc.) that consist part of the socio-historical context of the New Testament texts and could therefore provide insight into them, and b) on artifacts from the Graeco-Roman world (e.g. inscriptions, papyri and archeological findings) that can shed light to various aspects of the New Testament texts and events.

Call for papers: Papers that present interdisciplinary approaches to the topics under discussion and offer new insights and interpretations of New Testament texts placing them within their socio-historical context are welcome.
Two sessions are scheduled for the meeting of 2012 in Amsterdam:
  • an open session where papers on any topic within the range of the interests of the research group as described above are welcome
  • a session focused on “Inscriptions and the New Testament”. Inscriptions have always provided useful evidence not only for understanding the New Testament vocabulary but also for illuminating events and situations described or implied in the New Testament texts. The ever growing epigraphic data provides the biblical scholarly research with a valuable pool of information that can be used through interdisciplinary readings in reconstructing the socio-historical context of the NT texts and the early Christian communities.
Therefore, papers that deal a) with methodological issues regarding the constructive use of the epigraphic data in the NT exegesis, b) with the evaluation of the work done in this field by previous scholars (e.g. A. Deissmann, R. Horsley etc), c) with particular cases of utilization of the epigraphic data in the lexicographical research of the NT, and d) with the use of the inscriptions in illuminating the social, political or religious background of the NT, are welcome.

Paper proposals should be proposed through the SBL International Meeting website

Δεν υπάρχουν σχόλια: