Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα / Two interesting articles

Στην ιστοσελίδα The Bible and interpretation αναρτήθηκαν δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα:

Ruth Langer, "Cursing the Christians? History of the Birkat HaMinim"

Daniel A. Smith, "The Trouble With Q"

Δεν υπάρχουν σχόλια: