Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του SJOT / In the current issue of SJOT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scandinavian Journal of the Old Testament 25:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Bernard P. Robinson, "The theophany and meal of Exodus 24", 155-173 
  • Thomas L. Thompson, "Memories of Esau and narrative reiteration : themes of conflict and reconciliation",174-200 
  • Kurt L. Noll, "Did 'scripturalization' take place in Second Temple Judaism?", 201-216 
  • Bob Becking, "Zedekiah, Josephus and the dating of the Books of Chronicles", 217-233 
  • Thi L. Tran, "Expressions of the particular terms of love in the Song of Songs", 234-259 
  • Carly L. Crouch, "Adapting the cosmological tradition in Isaiah 40-45", 260-275 
  • Alexander I. Abasili, "Genesis 38: the search for progeny and heir", 276-288 
  • Patty van Cappellen, "Un rituel collectif: analyse de 1 Ch 15-16 selon le modèle de E. Durkheim", 289-302

Δεν υπάρχουν σχόλια: