Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 108:3 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Christoph Berner, "Der ferne Gott als Richter? Zur theologischen Deutung weltlicher Ungerechtigkeit im Koheletbuch", 253-269
Για τον Εκκλησιαστή η καταπίεση και η διαστρέβλωση της δικαιοσύνης είναι κοινωνικές πραγματικότητες οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν χωρίς να υπάρχει κάποια ελπίδα αποκατάστασης της δικαιοσύνης σε αυτόν τον κόσμο ή στον επόμενο. Η ιδέα του Θεού ως κριτή είναι ξένη προς την σκέψη του Εκκλησιαστή και εισάγεται για πρώτη φορά  στα Εκκλ 3, 17. 11, 9β. 12, 12-14 κατά τη διάρκεια της συντακτικής αναθεώρησης του βιβλίου. Σε αυτήν την διαδικασία δύο μοτίβα, τα οποία κατέχουν κεντρική θέση στη σκέψη του Εκκλησιαστή υιοθετούνται και εντάσσονται σε μία νέα σύνθεση : ο θεϊκός καθορισμός των εναλλαγών των εποχών από τη μία και η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων αδιάκριτα από την άλλη. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν τον αναθεωρητή στο συμπέρασμα ότι ο Θεός καθόρισε την εποχή της εσχατολογικής κρίσης των δικαίων και των αδίκων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: