Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Βιβλιογραφία για το συνοπτικό πρόβλημα / Literature list on the synoptic problem

Έναν εκτενή κατάλογο της βιβλιογραφίας για το συνοπτικό πρόβλημα μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να βρει στη σελίδα του Alan Bill. Σύμφωνα με την πληροφορία που δίνεται εκεί ο κατάλογος καλύπτει τις εκδόσεις μέχρι το 2000. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα καταφόρτωσης σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: