Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Ἀρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ThR / Some articles of biblical interest in the current issue of ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 76:3 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Rüdiger Liwak, "Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch. II. Zur Entstehungsgeschichte", 265-295
  • Christof Landmesser, "Hermeneutische Theologie verstehen", 349-360
  • Peter Prestel, "»So genau wie möglich und so frei wie nötig « Was ist beim Übersetzen des Neuen Testaments möglich und was ist nötig?", 361-387


Δεν υπάρχουν σχόλια: