Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ένα νέο βιβλίο για το κατά Ματθαίον / A new book on Matthew

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένας νέος συλλογικός τόμος αφιερωμένος στο κατά Ματθαίον και στη θέση του μέσα στην αρχέγονη Εκκλησία:

D.P. Senior, The Gospel of Matthew at the Crossroads of Early Christianity (BETL 243), Peeters, Leuven 2011
ISBN:978-90-429-2522-9
Σελ. XXVIII-781 p.
88 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου

 • D.P. Senior, "Matthew at the Crossroads of Early Christianity: An Introductory", 3-24
 • Gerd Häfner, "Das Matthäus-Evangelium und seine Quellen", 25-72
 • Camille Focant, "La christologie de Matthieu à la croisée des chemins", 73-98
 • Christopher Tuckett, "Matthew: The Social and Historical Context – Jewish Christian and/or Gentile?", 99-130
 • Matthias Konradt, "Rezeption und Interpretation des Dekalogs im Matthäusevangelium", 131-158
 • Elian Cuvillier, "La construction narrative de la mission dans le premier évangile: Un déplacement théologique et identitaire", 159-176
 • Amy-Jill Levine, "Matthew’s Portrayal of the Synagogue and Its Leaders", 177-194
 • Wolfgang Kraus, "Zur Ekklesiologie des Matthäusevangeliums", 195-240
 • Daniel Marguerat, "Indicatif du salut et impératif éthique chez Matthieu: Une alternative?", 241-262
 • Joseph Verheyden, "Rock and Stumbling Block: The Fate of Matthew’s Peter", 263-312
 • Huub van den Sandt, "Matthew 11,28-30: Compassionate Law Interpretation in Wisdom
 • Language", 313-338
 • Gérard Claudel, "Joseph, figure du lecteur modèle du premier évangile", 339-374
 • Elaine M. Wainwright, "Beyond the Crossroads: Reading Matthew 13,52 Ecologically
 • into the Twenty-First Century", 375-388
 • Christoph Heil, "„Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen“ (Mt 5,5): Das matthäische Verständnis der Landverheissung in seinen frühjüdischen und frühchristlichen Kontexten", 389-420
 • Edwin K. Broadhead, "Crossroads and Communities within the Gospel of Matthew", 421-436
 • Matthijs J. de Jong, "Dominion through Obedience: Matthew 12,18-21 among the Early Christian Characterisations of Jesus", 437-452
 • Mark R.C. Grundeken, "Community Formation in Matthew: A Study of Mattthew 18,15-18", 453-464
 • Gertraud Harb, "Die Stellung des historischen Jesus zur Tempelsteuer: Überlegungen zu Mt 17,24-27", 465-478
 • Markus-Liborius Hermann, "Die Bedeutung der Schrift – Vergleich der Schriftauslegung im Matthäusevangelium und im Hebräerbrief", 479-498
 • Peter Judge, "“Or is your eye evil because I am good?” (Mt 20,15): What
 • Kind of Justice Is This?", 499-510
 • Stefan Koch, "„Die entscheidenden Kleinen“: Beobachtungen zu den ἐλάχιστοι und den μικροί im Mt-Ev „at the crossroads“", 511-524
 • Veronica Koperski, "The Many Faces of the Canaanite Woman in Matthew 15,21-28", 525-536
 • Beate Kowalski, "Wunder bei den Heiden: Der heidnische Hauptmann (Mt 8,5-13) und die kanaanäische Frau (Mt 15,21-28)", 537-560
 • Jan Lambrecht, "The Weeds in Context: Composition in Matthew 13,24-43", 561-568
 • William R.G. Loader, "Does Matthew’s Handling of Sexuality Issues Shed Light on Its Context?", 569-584
 • Chris Ukachukwu Manus, "Towards an African Christian Theology of Conflict Resolution: A Re-Reading of Matthew 18,15-17", 584-598
 • Simon Pierre Mbumba Ntumba, "L’identité du disciple dans l’évangile de Matthieu: Le doublet de Mt 9,27-31 et 20,29-34", 599-606
 • Guillaume Migbisiegbe, "Entering into the Joy of the Master or Being Cast Out into the Outer Darkness: Re-Imagining the Eschatological Judgement in Matthew 25,30", 607-620
 • Nils Neumann, "Die Anschaulichkeit der Rede Jesu: Ein Beitrag zur Rhetorik der Bergpredigt", 621-636
 • Boris Alexander Paschke, "Ein Kommen und Gehen: Wie konsequent wird im Matthäusevangelium zwischen zentripetalem und zentrifugalem Universalismus unterschieden?", 637-652
 • Daniel A. Smith, "'Pray to your Father [who is] in secret' (Matthew 6,6): Considerations about Divine Presence and Sacred Space", 653-664
 • Francois P. Viljoen, "Matthew, the Church and Anti-Semitism", 665-682
 • Benedict Thomas Viviano, "A Woman’s Quest for Wisdom and the Adoration of the Magi as Part of Matthew’s Program of Solomonic Sapiential Messianism", 683-700
 • Wim J.C. Weren, "Matthew’s View of Jesus’ Resurrection: Transformations of a Current Eschatological Scenario", 701-712
 • Ansgar Wucherpfennig, "Jesus mehr als Salomo: Im Stammbaum des Matthäus", 713-722


Δεν υπάρχουν σχόλια: