Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Στην ηλεκτρονική σελίδα του τρέχοντος τεύχος του Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 8 (2011) δημοσιεύεται το εξής νέο άρθρο:

Brice C. Jones, "The Bodmer ‘Miscellaneous’ Codex and the Crosby-Schøyen Codex MS 193: A New Proposal"

Δεν υπάρχουν σχόλια: