Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ZThK / A new article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 108:2 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jens Schröter, "Nicht nur eine Erinnerung, sondern eine narrative Vergegenwärtigung: Erwägungen zur Hermeneutik der Evangelienschreibung", 119-137
Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει μία αναλογία μεταξύ του τρόπου που παρουσιάζεται ο Ιησούς στα ιδρυτικά λόγια της Θ. Ευχαριστίας και στην ερμηνευτική αντίληψη του ευαγγελίου. Με βάση την "ερμηνευτική παρουσίαση" ο πρώτος τρόπος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μυστηριακή παρουσίαση κι ο δεύτερος ως αφηγηματική παρουσίαση του Ιησού. Αυτό καθίσταται σαφές μέσα από επιλεγμένες περικοπές των ευαγγελίων. Μία τέτοια ερμηνευτική προσέγγιση μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τη διάκριση μεταξύ του "ιστορικού Ιησού" και του "Χριστού της πίστης".  

Δεν υπάρχουν σχόλια: