Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Μία νέα μελέτη για το Μκ 7, 24-30 / A new study on Mk 7, 24-30

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters μία νέα μελέτη σχετική με την περικοπή της συνάντησης του Ιησού με την Συροφοινίκισσα (Μκ 7, 24-30):

P. Alonso, The Woman Who Changed Jesus: Crossing Boundaries in Mk 7,24-30 (Biblical Tools and Studies 11), Peeters 2011
ISBN: 978-90-429-2387-4

XVIII-403 σελίδες
68 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Αρκετά χαρακτηριστικά της αφήγησης της συνάντησης του Ιησού με τη Συροφοινίκισσα (Μκ 7, 24-30) είναι μοναδικά μέσα στο δεύτερο ευαγγέλιο: η έμφαση στην ταυτότητα της γυναίκας, η αρχική άρνηση του Ιησού να την βοηθήσει, η απάντηση της γυναίκας σε ευθύ λόγο, το γεγονός ότι ο Ιησούς δε φαίνεται να εκδιώκει το δαιμόνιο.  Ο συγγραφέας αυτής της μονογραφίας επιδιώκει να ρίξει φως στην περικοπή αξιοποιώντας τόσο τις διαχρονικές όσο και τις συγχρονικές μεθόδους. Ξεκινά με την ιστορία της ερμηνείας του Μκ 7, 24-30 και του παράλληλου Μτ 15, 21-28, έχοντας ως αφετηρία την πατερική περίοδο. Ακολουθεί μία ιστορικοκριτική μελέτη του κειμένου του Μάρκου στην οποία εξετάζεται η λογοτεχνική σχέση με την παράλληλη περικοπή στο κατά Ματθαίον. Ακολουθεί μία ανάλυση της επεξεργασίας της περικοπής από τον Ματθαίο και της στάσης του απέναντι στον Ιουδαϊσμό και στον εθνικό κόσμο. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας προχωρά σε μία συγχρονική και συναφειακή ανάγνωση της περικοπής του Μκ κι εξετάζει τη θέση της στο ευαγγέλιο προκειμένου να οδηγηθεί στο τελικό στάδιο της ερμηνείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: