Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον KuD / An article of biblical interest in the current KuD

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Kerygma und Dogma 57:2 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Martin Fritz, "Von der heiligen Poesie der Hebräer. Eine Relektüre des schrifthermeneutischen Klassikers von Robert Lowth (1710-1783)", 90-111
Με αφορμή τα 300 χρόνια από τη γέννηση του παλαιοδιαθηκολόγου Robert Lowth (1710- 1783) o συγγραφέας του παρόντος άρθρου συζητά τμήματα των διαλέξεών του σχετικά με την ιερή ποίηση των Εβραίων (Praelectiones de sacra poesi Hebraeorum, 1753) oι οποίες άσκησαν μεγάλη επίδραση ιδιαίτερα στη Γερμανία του 18ου αι. (Michaelis, Jerusalem, Mendelsohn, Herder κ.ά.). Εξηγεί τη θεωρία του Lowth για τις απαρχές και τη φύση της ποίησης γενικά καθώς και το χαρακτήρα της βιβλικής ποίησης προκειμένου να αξιολογήσει την ερμηνευτική νομιμότητα της αισθητικής προσέγγισης της βιβλικής εξήγησης από τον Lowth. Αντίθετα προς τη γενική ένσταση ότι μία έμφαση στην αισθητική αφαιρεί από την εξήγηση το θρησκευτικό της χαρακτήρα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το έργο του Lowth είχε ως σκοπό να αξιοποιήσει τα αισθητικά μέσα για να καταστήσει προσιτό το θρησκευτικό μήνυμα της παλαιοδιαθηκικής ποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: