Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / Two new articles of biblical interest in the current issue of ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 76:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Rüdiger Liwak, "Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch: I. Grundlagen", 131-179
  • Friedrich Wilhelm Horn, "Ethik des Neuen Testaments1993-2009. Teil II", 180-221

Δεν υπάρχουν σχόλια: