Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του SJOT / In the current issue of SJOT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scandinavian Journal of the Old Testament 25:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  •  S. Lasine, "Go in peace or Go to Hell? Elisha, Naaman and the Meaning of Monotheism in 2 Kings 5", 3-28
  • M. Marttila, "David in the Wisdom of Ben Sira", 29-48
  • A. Pinker, "A Reevaluation of the Kesil's Image in the Book of Qohelet", 49-78
  • N.P. Lemche, "Does the Idea of the Old Testament as a Hellenistic Book Prevent Source Criticism of the Pentateuch?", 75-92
  • J. Van Seters, "Two Stories of David Sparing Saul's Life in 1 Samuel 24 and 26: A Question of Priority", 93-104
  • W. Creighton Marlowe, "David's I-Thou Discourse: Verbal Chiastic Patterns in Psalm 23", 105-115
  • W. Reiss, "Hosea: a Schizophrenic Prophet", 116-123
  • J. Bruun Kofoed, "Saul and Cultural Memory", 124-150

Δεν υπάρχουν σχόλια: