Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του TynBull / In the current issue of TynBull

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Tyndale Bulletin 62:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 
  • Alan R. Millard, "The Ostracon from the days of David found at Khirbet Qeiyafa", 1-13
  • Yong H. Jeon, "The retroactive re-evaluation technique with Pharaoh's daughter and the nature of Solomon's corruption in 1 Kings 1-12", 15-40
  • Richard Abbott, "Forked parallelism in Egyptian, Ugaritic and Hebrew poetry", 41-64
  • Robin A. Parry, "Lamentations and the poetic politics of prayer", 65-88
  • David Mathewson, "The apocalyptic vision of Jesus according to the Gospel of Matthew : reading Matthew 3:16-4:11 intertextually", 89-108
  • Seyoon Kim, "Paul's common paraenesis (1 Thess. 4-5; Phil. 2-4; and Rom. 12-13) : the correspondence between Romans 1:18-32 and 12:1-2, and the unity of Romans 12-13", 109-139
  • J.C. Edwards, "The Christology of Titus 2:13 and 1 Timothy 2:5", 141-147
  • Murray J. Harris, "A brief response to 'The Christology of Titus 2:13 and 1 Tim. 2:5' by J. Christopher Edwards", 149-150
  • Pieter de Vries, "The glory of YHWH in the Old Testament with special attention to the book of Ezekiel", 151-154
  • Philipp F. Bartholomä, "The Johannine discourses and the teaching of Jesus in the synoptics : a comparative approach to the authenticity of Jesus' words in the Fourth Gospel", 155-159

Δεν υπάρχουν σχόλια: