Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of the Evangelical Theological Society 54:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Eugene H. Merrill, "Old Testament scholarship and the man in the street : whence and whither?", 5-17
  • Thomas R. Schreiner, "Justification : the saving righteousness of God in Christ", 19-34
  • Frank Thielman, "God's righteousness as God's fairness in Romans 1:17 : an ancient perspective on a significant phrase", 35-48
  • Nicholas T. Wright, "Justification: yesterday, today, and forever", 49-63
  • John H. Rhoads, "Josephus misdated the census of Quirinius", 65-87
  • Mark Saucy, "'Regnum Spiriti' : the role of the Spirit in the social ethics of the Kingdom", 89-108

Δεν υπάρχουν σχόλια: