Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Tα οστεοφυλάκια της Talpiot και του Ιακώβου / The ossuaries of Talpiot and James

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο άρθρα σχετικά με τα οστεοφυλάκια που βρέθηκαν στο Talpiot και το περίφημο οστεοφυλάκιο του Ιακώβου:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: