Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Neotestamentica / In the current issue of Neotestamentica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Neotestamentica 44:2 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Timothy Brookins, "Rhetoric and philosophy in the first century : their relation with respect to 1 Corinthians 1-4", 233-252
  • Patricia Bruce, "Constructions of disability (ancient and modern) : the impact of religious beliefs on the experience of disability", 253-281
  • Wayne Coppins, "Doing justice to the two perspectives of 1 Corinthians 15:1-11", 282-291
  • Pieter F. Craffert, "Beetroot, garlic, lemon and Jesus in the fight against HIV/AIDS : historical Jesus research as an antidote for religious and folk exploitation", 292-306
  • Derek M. MacNamara, "Shame the incestuous man: 1 Corinthians 5", 307-326
  • Halvor Moxnes, "Ethnography and historical imagination in reading Jesus as an exorcist", 327-341
  • Brisio J. Oropeza, "Judas' death and final destiny in the gospels and earliest Christian writings", 342-361

Δεν υπάρχουν σχόλια: