Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 130:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Vincent L. Wimbush, "Interpreters - Enslaving/Enslaved/Runagate", 5-24
 • Joshua Berman, "CTH 133 and the Hittite Provenance of Deuteronomy 13", 25-44
 • Shalom M. Paul, "A Rejoinder Concerning 1 Samuel 1:1", 45
 • Nadav Na'aman, "The 'Discovered Book' and the Legitimation of Josiah's Reform", 47-62
 • C.L. Seow, "Orthodography, Textual Criticism, and the Poetry of Job", 63-85
 • Jason Gile, "Ezekiel 16 and the Song of Moses: A Prophetic Transformation?", 87-108
 • John Tracy James, Jr., "A New Discussion of the Meaning of the Phrase 'am ha'ares in the Hebrew Bible", 109-125
 • David W. Pao, "Waiters or Preachers: Acts 6:1-7 and the Lukan Table Fellowship Motif", 127-144
 • Illaria L.E. Ramelli, " Spiritual Weakness, Illness, and Death in 1 Corinthians 11:30", 145-163
 • Rachel M. McRae, "Eating with Honor: The Corinthian Lord's Supper in Light of Voluntary Association Meal Practices", 165-181
 • Juan Hernández, Jr., "The Relevance of Andrew of Caesarea for New Testament Textual Criticism", 183-196

Δεν υπάρχουν σχόλια: