Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Iστορία της πρόσληψης - Ιστορίας της επίδρασης / Reception history - Wirkungseschichte

Οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιήθηκαν αδιάκριτα μέχρι σήμερα και είναι αλήθεια ότι η διάκριση μεταξύ τους είναι ιδιαίτερα λεπτή. Μολονότι η ιστορία της πρόσληψης ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που ένα κείμενο κατανοήθηκε μέσα στην ιστορία, η ιστορία της επίδρασης (Wirkungsgeschichte) ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο το βιβλικό κείμενο επηρέασε πολιτισμούς καθώς προσλαμβάνεται από αυτούς. Και στις δύο περιπτώσεις η ενασχόληση με την ιστορία της ερμηνείας γίνεται με κριτικό τρόπο κι όχι ως μία απλή και μη κριτική συγκέντρωση και παράθεση των σχετικών πληροφοριών από την ιστορία της πρόσληψης.

Τρεις σειρές υπομνημάτων, δύο γερμανόφωνες και μία αγγλόφωνη, εντάσσουν την ιστορία της πρόσληψης στην ερμηνεία των βιβλικών κειμένων:
  • Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament (EKK)
  • Novum Testamentum Patristicum
  • Blackwell Bible Commentaries
Στην ιστοσελίδα της τελευταίας σειράς έχουν αναρτηθεί τα links για κάποια ενδιαφέροντα κείμενα σχετικά με την ιστορία της πρόσληψης:


Δεν υπάρχουν σχόλια: