Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/3 (2022)

  • Sara Milstein, "Rethinking the Origins of Deuteronomic »Family Law«," 217-237 (abstract)
  • Stefan Krauter - Manuel Nägele, "Lebenszeit und Lebenseinstellung bei Horaz und Paulus," 238-263 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: