Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Το βιβλίο του Ησαΐα στο ιστορικό του πλαίσιο / The book of Isaiah in its historical context

 Στο ιστολόγιο ΑΝΕ Today ο Jacob Stromberg (Duke University) παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το βιβλίο του Ησαΐα:

"The History of Isaiah and the Age of Empires"

Δεν υπάρχουν σχόλια: