Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο SJTh / A new article of biblical interest in the current issue o SJTH

 Scottish Journal of Theology 75/4 (2022)

Ethan C. Jones, "Forming the imagination: Reading the Psalms with poets," 329-346 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: