Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JHS / In the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 22 (2022)

Camil Staps, "Lip̄nē ‘in the face of’: A Locative Preposition with a Threatening Connotation"Δεν υπάρχουν σχόλια: