Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Studies in Church History / In the current issue of Studies in Church History

Studies in Church History 58 (2022)

Carson Bay, "Contagion of the Jews: Metaphorical and Rhetorical Uses of Sickness, Plague, and Disease in Pseudo-Hegesippus," 8-27 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: