Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Pro Ecclesia / In the current issue of Pro Ecclesia

 Pro Ecclesia 31/3 (2022)

Benjamin J. Ribbens, "Partakers of Christ: Union with Christ in Hebrews," 282–301 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: