Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Open Access: Religion and the Everyday Life of Manichaeans in Kellis


Mattias Brand,  Religion and the Everyday Life of Manichaeans in Kellis: Beyond Light and Darkness. Nag Hammadi and Manichaean Studies 102. Brill 2022

ISBN:    978-90-04-51029-6 

Δεν υπάρχουν σχόλια: