Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

 Vetus Testamentum 72/1 (2022)

Δεν υπάρχουν σχόλια: