Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Scottish Journal of Theology / In the current issue of Scottish Journal of Theology

 Scottish Journal of Theology 74/4 (2021)

Robert Edwards, "The Gospel of John and Antiochene christology: The diverging paths of Theodore of Mopsuestia and John Chrysostom," 333-345 (abstract)

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: