Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

Open Access: The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought

Josef Z. Liebersohn, The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010

eISBN 978-3-666-25294-5

ISBN 978-3-525-25294-9

Δεν υπάρχουν σχόλια: