Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

 Early Christianity 12/4 (2021)

  • Peter Martens, "Classifying Early Christian Writings," 431-446 (abstract)
  • Romeo Popa, "The Evil Eye and the Cross," 447-470 (abstract)
  • Michael Sommer, "Freiheit und Intellekt," 471-492 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: