Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia /A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 43/1 (2022)

Dirk G. van der Merwe, "The concept and activity of ‘obedience’ in the Gospel of John"


Δεν υπάρχουν σχόλια: