Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

 Journal of Early Christian History 11/2 (2021)

  • Carson Bay, "A New King David for Late Antiquity: Classical Exemplarity and Biblical Personality in Pseudo-Hegesippus," 1-49 (abstract)
  • Jeremy Punt, "Revelation, Economics and Sex: The Bible and Sex Work in South Africa,"  76-95 (abstract)
  • Christoph W. Stenschke, "„ … so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia” (1Thess 1,7): Übergemeindliche Verbindungen im 1. Thessalonicherbrief," 96-145 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: