Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

Colin M. Toffelmire, "Cohesion and Genre Blending in Prophetic Literature, Using Amos 5 as a Case Study

Δεν υπάρχουν σχόλια: