Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

H λατρεία των βοδιών στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και στον αρχαίο Ισραήλ / The cult of bulls in ancient Near East and Israel

Ορειχάλκινο αγαλματίδιο βοδιού από το ιερό  
Dhahrat et-Tawileh, Σαμάρεια, 12ος αι. 
Πηγή: Wikimedia (Nathaniel Ritmeyer

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o Rami Arav (University of Nebraska) συζητά τις μαρτυρίες για τη λατρεία των βοδιών στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και στον αρχαίο Ισραήλ. Αρχαιολογικές και βιβλικές μαρτυρίες πιστοποιούν την λατρεία αυτών των ζώων στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, κάτι για το οποίο ασκούν κριτική τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης:

The Golden Calf: Bull-El Worship

Δεν υπάρχουν σχόλια: