Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Hans-Georg Wuench, "The structure of Ezra-Nehemiah as a literary unit"


Δεν υπάρχουν σχόλια: