Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Digital Editions of Historical Fragmentary Texts

Monica Berti, Digital Editions of Historical Fragmentary Texts. Digital Classics Books, Band 5. Heidelberg: Propylaeum, 2021  

Δεν υπάρχουν σχόλια: