Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

 Dead Sea Discoveries 28/3 (2021)

Special Issue: Formation of the Subject—Essays in Honor of Carol Newsom’s 70th Birthday

Δεν υπάρχουν σχόλια: