Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Ένα βιβλίο για τα ζώα στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / Open Access: A book on animals in ancient Near East


L. Recht - C. Tsouparopoulou,  (2021). Fierce lions, angry mice and fat-tailed sheep: Animal encounters in the ancient Near EastMcDonald Institute for Archaeological Research 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: