Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

 Journal for the Study of Judaism 52/4-5 (2021)

  • Lydia Lee, "On the Vorlage, Tendenz, and Scribal Negligence of AT Esth 1:10–15," 469–499 (abstract)
  • Benjamin G. Wright III, "Ἰσοδυναμέω and Translation into Greek in Sirach," 500–521 (abstract)
  • J. E. (Eelco) Glas, "Reading Josephus’ “Prophetic” Inspiration in the Cave of Jotapata (J.W. 3.351–354) in a Roman Context," 522–556 (abstract)
  • Menahem Kister, "Deeds, Reward, and Divine Mercy: Jewish Views and Pauline Passages," 557–600 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: