Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Η σχέση του ThWNT με τον εθνικοσοσιαλισμό και τη μετάφραση της ΚΔ / The relation of ThWNT to Nazi Ideology and the NT translation

 Για τις σχέσεις των εκδοτών του ThWNT με τον εθνικοσοσιαλισμό του Χίτλερ έχουν γράψει αρκετοί ειδικοί. Στο νέο άρθρο ο Hans Förster συζητά και πάλι αυτή τη σχέση και τη συνδέει με μεταφραστικά ζητήματα της ΚΔ:

Kirche und Israel 36/1 (2021)

Hans Förster, "Der lange Schatten eines „Nazi-Professors“," 45–58 (first page)

Δεν υπάρχουν σχόλια: