Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RestQ / In the current issue of RestQ

 Restoration Quarterly 63/2 (2021)

Benjamin Lantzer, "Does Judas Play Devil's Advocate in John 18:5?: An Intertextual Investigation into a Johannine Scene," 95-102


Δεν υπάρχουν σχόλια: