Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Arethusa / In the current issue of Arethusa

 Arethusa 54/1 (2021)

  • Rabun Taylor, "Daughters of Mnemosyne: Architecture, Distributed Cognition, and the Helleno-Roman Theater," 31-72 (abstract)
  • Anne Feltovich, "Controlling Images: Enslaved Women in Greek and Roman Comedy," 73-92 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: