Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Ο λευιρατικός νόμος / The Levirate Law

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com η Sara Milstein (University of British Columbia) συζητά το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του λευιρατικού νόμου καθώς επίσης και την εξάρτησή του από ανάλογες νομικές διευθετήσεις της αρχαίας Εγγύς Ανατολής:

The Levirate Law: A Marriage Contract Clause that became Legislation

Δεν υπάρχουν σχόλια: