Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 75/3 (2021)

  • Sami Uljas, Anne Landborg, Matthias Müller, "Between the Superpowers: Some Remarks on the Role of Demons in Early Coptic Christianity," 237–252 (abstract)
  • Marion Pragt, "Tu, felix Salomon, nube: Solomon’s Marriages in Early Christian and East Syrian Biblical Interpretation," 303–326 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: